: 02-116-2211    : thamdee.th@gmail.com  : Everyday 9.00 – 17.00 น.

 

Partner พันธมิตรทางธุรกิจ

 

 

พันธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มธุรกิจ ธรรมดี
 

1.BAAC ศูนย์การแพทย์ชะลอวัย และความงาม

    Bangkok Anti-Aging Center สถานบริการพยาบาล ที่ให้บริการตรวจสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ

    ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ รวมถึงผู้สูงวัยที่ต้องการมีที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพเฉพาะบุคคล

    โดย BAAC ดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นไปถึงการหาสาเหตุของความเจ็บป่วยมากกว่าที่จะเป็นเพียงการรักษาตามอาการ 

    ดูน้อยลง

2.Waldo18

 เป็นสถาบันพัฒนาส่งเสริมปลูกกัญชาทางการแพทย์  ศูนย์วิจัยพัฒนา นวัตกรรมกัญชา

 เป็นโครงการปลูกกัญชาแนวดิ่งแบบครบวงจร เพื่อประโยชน์ทางการเเพทย์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ

3.ธรรมดี วิลเลจ

  

 4.คอฟฟี่ฟาร์ม

   ระบบการเกษตร ที่สนับสนุนให้เกษตรปลูก " กาแฟ "