: 02-116-2211    : thamdee.th@gmail.com  : Everyday 9.00 – 17.00 น.

ธรรมดี คาเฟ่ แอนด์ ฟาร์ม 

 

     ธรรมดี คาเฟ่ แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด ปัจจุบันเครื่องดื่มอย่างกาแฟกลายเป็นสินค้าที่มีความต้องการแบบไม่มีที่สิ้นสุด

ด้วยฐานลูกค้าที่มีตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่ ช่วงอายุของคนดื่มกาแฟนั้นตั้งแต่ 15-60 ปี

จึงถือว่ามีความหลากหลายมากดูได้จากปริมาณร้านกาแฟที่มีหลากหลายแบรนด์เกิดขึ้น

ในท้องตลาดก่อให้เกิดการแข่งขันที่สูงมาก ตลาดของคนดื่มกาแฟนั้นก็เลือกได้ตั้งแต่ระดับล่าง กลาง หรือว่าพรีเมี่ยม

" ทางบริษัทฯ มองว่าธุรกิจแฟรนไชส์ในไทย สามารถต่อยอดทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตได้

แบบก้าวกระโดด มองว่าปี  2565  ตั้งเป้าหมาย เปิดแฟรนไชส์  ธรรมดี คาเฟ่ 300 สาขาทั่วประเทศ" 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

บริษัทฯ วางเป้าหมา 300 สาขา ในประเทศไทยปี 2565  และภูมิภาค ใน AEC ภายในปี 2567 เป้าหมาย 1,000 สาขา