: 02-116-2211    : thamdee.th@gmail.com  : Everyday 9.00 – 17.00 น.

ตราช้างทองคำ (แบบน้ำ 500 ซีซี)

    เสริมอาหารพืชอินทรีย์ " ฟลาโวนอยด์พืช "เป็นพืชอินทรีย์มากกว่า 40 ชนิด

เป็นสารอินทรีย์ฉีดพ่นทางใบ ลำต้น และราก ของพืช

( สารปรับปรุงดิน สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช)

 


ไคโต พลัส

ความหวังใหม่ของเกษตรกรไทยเป็นงานวิจัยร่วมกัน ระหว่าง 2 ประเทศ คือ อิสราเอล และแคนนาดา

โดย 1 กล่อง ประกอบไปด้วย

- ไคโตซาน ขนาด 43 กรัม 
- สารเสริมประสิทธิภาพพืชสูตร อิออน ขนาด 5 กรัม