: 02-116-2211    : thamdee.th@gmail.com  : Everyday 9.00 – 17.00 น.

ไคโต พลัส

ไคโต พลัส

ความหวังใหม่ของเกษตรกรไทยเป็นงานวิจัยร่วมกัน ระหว่าง 2 ประเทศ คือ อิสราเอล และแคนนาดา

โดย 1 กล่อง ประกอบไปด้วย

- ไคโตซาน ขนาด 43 กรัม 
- สารเสริมประสิทธิภาพพืชสูตร อิออน ขนาด 5 กรัม

สารอาหารที่พืชต้องการทั้งหมด 13 ชนิด

ธาตุอาหารหลัก 3 ชนิด

N (ไนโตรเจน) ช่วยเร่งเขียว เพิ่มโปรตีน ช่วยควบคุมการออกผล

P (ฟอสฟอรัส) ช่วยเร่งดอก ให้พืชแก่ไว และทำให้รากแข็งแรง

K(โปรแตสเซี่ยม) ช่วยสร้างแป้ง น้ำตาล และเพิ่มขนาดผล


ธาตุอาหาร
รอง 3 ชนิด

Ca (แคลเซี่ยม) ช่วยให้พืชแข็งแรง ต้านทานโรค

Mg (แมคเนเซี่ยม) ช่วยทำให้พืชมีสีเขียว และเพิ่มการสร้างอาหาร

S (กำมะถัน) ช่วยเพิ่มวิตามินโปรตีน และกลิ่น


จุลธาตุ
 7 ชนิด

Fe (เหล็ก) สร้างความเขียว ต้านทานโรค เพิ่มการสร้างอาหาร

Zn (สังกะสี) เพิ่มฮอร์โมน ทำให้ตา,ยอด และข้อปล้องไม่ขยายใบมาทับกัน

Cu (ทองแดง) เพิ่มการสร้างอาหารของพืช

Mn (แมงกานีส) ช่วยกระตุ้นการทำงานของน้ำย่อยพืช และช่วยต้านทานโรค

B (โบร่อน) ช่วยควบคุมการดูด และคลายน้ำของพืช ช่วยให้ผลมีน้ำหนัก และผสมเกสรได้ดี

Mo (โมลิบดินั่ม) ช่วยสร้างสีเขียว สร้างพลังงาน และเพิ่มน้ำย่อย

Cl (คลอลีน) ช่วยให้พืชสุกเร็ว เก็บได้เร็ว และเพิ่มการสรางอาหาร


1 กล่อง สามารถใช้ได้ 5-10 ไร่

ระยะเวลาในการฉีดพ่น

  • ถ้าเป็นพืชตามฤดูกาลฉีดทุก 15 วัน
  • ถ้าพืชที่เก็บผลผลิตทุกวันให้ฉีดทุก 7 วัน

วิธีใช้

ขั้นตอนที่ 1.

ผสมไคโตซาน 1 ซอง กับน้ำ 500 ml (ครึ่งลิตร) 

ทิ้งใว้ 30 นาที สามารถเก็บใว้ได้ 2 ปี


ขั้นตอนที่ 2.

กรณีใช้กับ พืชผักสวนครัว และพืชล้มลุก     

ให้ใส่สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช 0.25 กรัม (1 ช้อน) ต่อน้ำ 20 ลิตร 

และ ผสมไคโตซานที่ละลายน้ำใว้แล้ว 20 ซีซี (5 ฝา) ฉีดพ่นให้เป็นละอองฝอย

** กรณีพืชยืนต้น หรือพืชเศรษฐกิจ ให้เพิ่มปริมาณเป็น 2 เท่า**

Media